true 1 September 2013 31 August 2014 31 August 2014 true false 08165299 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 08165299 2013-08-31 08165299 2014-08-31 08165299 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:RestatedAmount 2013-08-31 08165299 uk-gaap:RestatedAmount 2014-08-31 08165299 uk-gaap:NetGoodwill 2013-08-31 08165299 uk-gaap:NetGoodwill 2014-08-31 08165299 uk-gaap:NetGoodwill 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-08-31 08165299 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-08-31 08165299 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-08-31 08165299 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-08-31 08165299 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-08-31 08165299 uk-gaap:PlantMachinery 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:PlantMachinery 2013-08-31 08165299 uk-gaap:PlantMachinery 2014-08-31 08165299 uk-gaap:Vehicles 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:Vehicles 2013-08-31 08165299 uk-gaap:Vehicles 2014-08-31 08165299 uk-gaap:FixturesFittings 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:FixturesFittings 2013-08-31 08165299 uk-gaap:FixturesFittings 2014-08-31 08165299 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-08-31 08165299 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-08-31 08165299 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-08-31 08165299 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-08-31 08165299 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-08-31 08165299 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-08-31 08165299 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-08-31 08165299 uk-gaap:OtherProvisions 2013-08-31 08165299 uk-gaap:OtherProvisions 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:OtherProvisions 2014-08-31 08165299 uk-gaap:WithinOneYear 2013-08-31 08165299 uk-gaap:WithinOneYear 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:WithinOneYear 2014-08-31 08165299 uk-gaap:AfterOneYear 2013-08-31 08165299 uk-gaap:AfterOneYear 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:AfterOneYear 2014-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:CompanySecretary 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:RegisteredOffice 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-08-31 08165299 uk-bus:MainBusiness 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:EntityBankers 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:AllEntityOfficers 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-08-31 08165299 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-08-31 08165299 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-08-31 08165299 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-08-31 08165299 uk-countries:UnitedKingdom 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-countries:Europe 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-countries:NorthAmerica 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-countries:SouthAmerica 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-countries:Asia 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:AllSubsidiaries 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-gaap:AllAssociates 2013-09-01 2014-08-31 08165299 dpl-gaap:CostSales 2013-08-31 08165299 dpl-gaap:CostSales 2014-08-31 08165299 dpl-gaap:CostSales 2013-09-01 2014-08-31 08165299 dpl-gaap:DistributionCosts 2013-09-01 2014-08-31 08165299 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:Director1 2013-09-01 2014-08-31 08165299 uk-bus:Director2 2013-09-01 2014-08-31 08165299 2012-08-31 08165299 2013-08-31 08165299 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:RestatedAmount 2012-08-31 08165299 uk-gaap:RestatedAmount 2013-08-31 08165299 uk-gaap:NetGoodwill 2012-08-31 08165299 uk-gaap:NetGoodwill 2013-08-31 08165299 uk-gaap:NetGoodwill 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2012-08-31 08165299 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-08-31 08165299 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:DevelopmentCosts 2012-08-31 08165299 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-08-31 08165299 uk-gaap:DevelopmentCosts 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2012-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2012-08-31 08165299 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-08-31 08165299 uk-gaap:PlantMachinery 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:PlantMachinery 2012-08-31 08165299 uk-gaap:PlantMachinery 2013-08-31 08165299 uk-gaap:Vehicles 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:Vehicles 2012-08-31 08165299 uk-gaap:Vehicles 2013-08-31 08165299 uk-gaap:FixturesFittings 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:FixturesFittings 2012-08-31 08165299 uk-gaap:FixturesFittings 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ComputerEquipment 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ComputerEquipment 2012-08-31 08165299 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-08-31 08165299 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2012-08-31 08165299 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-08-31 08165299 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2012-08-31 08165299 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-08-31 08165299 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2012-08-31 08165299 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2012-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2012-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-08-31 08165299 uk-gaap:OtherProvisions 2012-08-31 08165299 uk-gaap:OtherProvisions 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:OtherProvisions 2013-08-31 08165299 uk-gaap:WithinOneYear 2012-08-31 08165299 uk-gaap:WithinOneYear 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:WithinOneYear 2013-08-31 08165299 uk-gaap:AfterOneYear 2012-08-31 08165299 uk-gaap:AfterOneYear 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:AfterOneYear 2013-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares 2012-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass1 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass2 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass3 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass4 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:PreferenceShareClass5 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:CompanySecretary 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:RegisteredOffice 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-08-31 08165299 uk-bus:MainBusiness 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:EntityBankers 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:HighestPaidDirector 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:AllEntityOfficers 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:InvestmentProperties 2012-08-31 08165299 uk-gaap:InvestmentProperties 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-08-31 08165299 uk-gaap:IntellectualProperty 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:IntellectualProperty 2012-08-31 08165299 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-08-31 08165299 uk-countries:UnitedKingdom 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-countries:Europe 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-countries:NorthAmerica 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-countries:SouthAmerica 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-countries:Asia 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:AllSubsidiaries 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-gaap:AllAssociates 2012-09-01 2013-08-31 08165299 dpl-gaap:CostSales 2012-08-31 08165299 dpl-gaap:CostSales 2013-08-31 08165299 dpl-gaap:CostSales 2012-09-01 2013-08-31 08165299 dpl-gaap:DistributionCosts 2012-09-01 2013-08-31 08165299 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:Director1 2012-09-01 2013-08-31 08165299 uk-bus:Director2 2012-09-01 2013-08-31
Registered number: 08165299
Arma Transport Ltd
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 August 2014
Patel & Co. Accountants

Enterprise House
239 Ribbleton Lane
Preston
PR1 5EA
Abbreviated Balance Sheet
2014 2013
Notes £ £ £ £
FIXED ASSETS
Tangible assets 2 5,375 6,555
5,375 6,555
CURRENT ASSETS
Stocks 9,660 6,250
Debtors 900 261
Cash at bank and in hand (5,933) 639
4,627 7,150
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (15,146) (14,454)
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) (10,519) (7,304)
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES (5,144) (749)
NET ASSETS (5,144) (749)
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 3 2 2
Profit and Loss account (5,146) (751)
SHAREHOLDERS' FUNDS (5,144) (749)
Page 1
For the year ending 31 August 2014 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Directors' responsibilities:
  • The members have not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The directors acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2008).
On behalf of the board
Mr Marek Karczewski
27th May 2015
Page 2
Notes to the Abbreviated Accounts
Accounting Policies
Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective April 2008).
Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
Tangible Fixed Assets and Depreciation
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is provided at rates calculated to write off the cost of the fixed assets, less their estimated residual value, over their expected useful lives on the following bases:
Motor Vehicles 18% on WDV Method
Stocks and Work in Progress
Stocks and work in progress are valued at the lower of cost and net realisable value after making due allowance for obsolete and slow-moving stocks. Cost includes all direct costs and an appropriate proportion of fixed and variable overheads. Work-in-progress is reflected in the accounts on a contract by contract basis by recording turnover and related costs as contract activity progresses.
Tangible Assets
Total
Cost £
As at 1 September 2013 7,995
As at 31 August 2014 7,995
Depreciation
As at 1 September 2013 1,440
Provided during the period 1,180
As at 31 August 2014 2,620
Net Book Value
As at 31 August 2014 5,375
As at 1 September 2013 6,555
Share Capital
Value Number 2014 2013
Allotted, called up and fully paid: £ £ £
Ordinary shares 1.000 2 2 2
Page 3

Options

Monitor

  • Receive an alert email on changes to financial status
  • Early indications of liquidity problems
  • Warns when company reporting is overdue
  • Free service, no spam emails
Monitor Now

Please Help Us!

Was this document useful to you? Please Like our page. The more Likes we get, the more documents we can supply you free. Thanks.