true 1 September 2015 31 August 2016 31 August 2016 true false 08171079 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 08171079 2015-08-31 08171079 2016-08-31 08171079 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:RestatedAmount 2015-08-31 08171079 uk-gaap:RestatedAmount 2016-08-31 08171079 uk-gaap:NetGoodwill 2015-08-31 08171079 uk-gaap:NetGoodwill 2016-08-31 08171079 uk-gaap:NetGoodwill 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-08-31 08171079 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2016-08-31 08171079 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-08-31 08171079 uk-gaap:DevelopmentCosts 2016-08-31 08171079 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2016-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2016-08-31 08171079 uk-gaap:PlantMachinery 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:PlantMachinery 2015-08-31 08171079 uk-gaap:PlantMachinery 2016-08-31 08171079 uk-gaap:Vehicles 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:Vehicles 2015-08-31 08171079 uk-gaap:Vehicles 2016-08-31 08171079 uk-gaap:FixturesFittings 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:FixturesFittings 2015-08-31 08171079 uk-gaap:FixturesFittings 2016-08-31 08171079 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ComputerEquipment 2016-08-31 08171079 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-08-31 08171079 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2016-08-31 08171079 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-08-31 08171079 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2016-08-31 08171079 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-08-31 08171079 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2016-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2016-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2016-08-31 08171079 uk-gaap:OtherProvisions 2015-08-31 08171079 uk-gaap:OtherProvisions 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:OtherProvisions 2016-08-31 08171079 uk-gaap:WithinOneYear 2015-08-31 08171079 uk-gaap:WithinOneYear 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:WithinOneYear 2016-08-31 08171079 uk-gaap:AfterOneYear 2015-08-31 08171079 uk-gaap:AfterOneYear 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:AfterOneYear 2016-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares 2016-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass1 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass2 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass3 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass4 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass5 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:CompanySecretary 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:RegisteredOffice 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2016-08-31 08171079 uk-bus:MainBusiness 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:EntityBankers 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:HighestPaidDirector 2016-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:AllEntityOfficers 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-08-31 08171079 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:InvestmentProperties 2016-08-31 08171079 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-08-31 08171079 uk-gaap:IntellectualProperty 2016-08-31 08171079 uk-countries:UnitedKingdom 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-countries:Europe 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-countries:NorthAmerica 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-countries:SouthAmerica 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-countries:Asia 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:AllSubsidiaries 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-gaap:AllAssociates 2015-09-01 2016-08-31 08171079 dpl-gaap:CostSales 2015-08-31 08171079 dpl-gaap:CostSales 2016-08-31 08171079 dpl-gaap:CostSales 2015-09-01 2016-08-31 08171079 dpl-gaap:DistributionCosts 2015-09-01 2016-08-31 08171079 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:Director1 2015-09-01 2016-08-31 08171079 uk-bus:Director1 2016-08-31 08171079 2014-08-31 08171079 2015-08-31 08171079 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:RestatedAmount 2014-08-31 08171079 uk-gaap:RestatedAmount 2015-08-31 08171079 uk-gaap:NetGoodwill 2014-08-31 08171079 uk-gaap:NetGoodwill 2015-08-31 08171079 uk-gaap:NetGoodwill 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-08-31 08171079 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-08-31 08171079 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-08-31 08171079 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-08-31 08171079 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-08-31 08171079 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-08-31 08171079 uk-gaap:PlantMachinery 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:PlantMachinery 2014-08-31 08171079 uk-gaap:PlantMachinery 2015-08-31 08171079 uk-gaap:Vehicles 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:Vehicles 2014-08-31 08171079 uk-gaap:Vehicles 2015-08-31 08171079 uk-gaap:FixturesFittings 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:FixturesFittings 2014-08-31 08171079 uk-gaap:FixturesFittings 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-08-31 08171079 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-08-31 08171079 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-08-31 08171079 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-08-31 08171079 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-08-31 08171079 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-08-31 08171079 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-08-31 08171079 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-08-31 08171079 uk-gaap:OtherProvisions 2014-08-31 08171079 uk-gaap:OtherProvisions 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:OtherProvisions 2015-08-31 08171079 uk-gaap:WithinOneYear 2014-08-31 08171079 uk-gaap:WithinOneYear 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:WithinOneYear 2015-08-31 08171079 uk-gaap:AfterOneYear 2014-08-31 08171079 uk-gaap:AfterOneYear 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:AfterOneYear 2015-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:CompanySecretary 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:RegisteredOffice 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-08-31 08171079 uk-bus:MainBusiness 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:EntityBankers 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-08-31 08171079 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-08-31 08171079 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-08-31 08171079 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-08-31 08171079 uk-countries:UnitedKingdom 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-countries:Europe 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-countries:NorthAmerica 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-countries:SouthAmerica 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-countries:Asia 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-gaap:AllAssociates 2014-09-01 2015-08-31 08171079 dpl-gaap:CostSales 2014-08-31 08171079 dpl-gaap:CostSales 2015-08-31 08171079 dpl-gaap:CostSales 2014-09-01 2015-08-31 08171079 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-09-01 2015-08-31 08171079 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:Director1 2014-09-01 2015-08-31 08171079 uk-bus:Director1 2015-08-31
Registered number: 08171079
Heavenly Hair Ltd
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 August 2016
Quest Accounting Services Ltd

Unit 10 Acorn Farm Business Centre
Cublington Road
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 0LB
Abbreviated Balance Sheet
2016 2015
Notes £ £ £ £
FIXED ASSETS
Tangible Assets 2 14,902 19,319
14,902 19,319
CURRENT ASSETS
Cash at bank and in hand 39,797 14,414
39,797 14,414
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (29,607 ) (22,963 )
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) 10,190 (8,549 )
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES 25,092 10,770
Creditors: Amounts Falling Due After More Than One Year 3 - (14,000 )
NET ASSETS 25,092 (3,230 )
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 4 100 100
Profit and Loss Account 24,992 (3,330 )
SHAREHOLDERS' FUNDS 25,092 (3,230 )
For the year ending 31 August 2016 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Director's responsibilities
  • The member has not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The director acknowledges his responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2015).
On behalf of the board
Carmela Di Palo
11/05/2017
Page 1
Notes to the Abbreviated Accounts
1. Accounting Policies
1.1. Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective January 2015).
1.2. Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
1.3. Tangible Fixed Assets and Depreciation
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is provided at rates calculated to write off the cost of the fixed assets, less their estimated residual value, over their expected useful lives on the following bases:
Plant & Machinery 25% Reducing balance
2. Tangible Assets
Total
Cost £
As at 1 September 2015 26,079
Additions 250
As at 31 August 2016 26,329
Depreciation
As at 1 September 2015 6,760
Provided during the period 4,667
As at 31 August 2016 11,427
Net Book Value
As at 31 August 2016 14,902
As at 1 September 2015 19,319
3. Creditors: Amounts Falling Due After More Than One Year
2016 2015
£ £
Directors loan account - 14,000
4. Share Capital
Value Number 2016 2015
Allotted, called up and fully paid £ £ £
Ordinary shares 1.000 100 100 100
5. Ultimate Controlling Party
The company's ultimate controlling party is by virtue of his ownership of 100% of the issued share capital in the company.
Page 2

Options

Monitor

  • Receive an alert email on changes to financial status
  • Early indications of liquidity problems
  • Warns when company reporting is overdue
  • Free service, no spam emails
Monitor Now

Please Help Us!

Was this document useful to you? Please Like our page. The more Likes we get, the more documents we can supply you free. Thanks.