true 1 January 2015 31 December 2015 31 December 2015 true false 7879146 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 7879146 2014-12-31 7879146 2015-12-31 7879146 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:RestatedAmount 2014-12-31 7879146 uk-gaap:RestatedAmount 2015-12-31 7879146 uk-gaap:NetGoodwill 2014-12-31 7879146 uk-gaap:NetGoodwill 2015-12-31 7879146 uk-gaap:NetGoodwill 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-12-31 7879146 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-12-31 7879146 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-12-31 7879146 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-12-31 7879146 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-12-31 7879146 uk-gaap:PlantMachinery 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:PlantMachinery 2014-12-31 7879146 uk-gaap:PlantMachinery 2015-12-31 7879146 uk-gaap:Vehicles 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:Vehicles 2014-12-31 7879146 uk-gaap:Vehicles 2015-12-31 7879146 uk-gaap:FixturesFittings 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:FixturesFittings 2014-12-31 7879146 uk-gaap:FixturesFittings 2015-12-31 7879146 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-12-31 7879146 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-12-31 7879146 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-12-31 7879146 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-12-31 7879146 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-12-31 7879146 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-12-31 7879146 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-12-31 7879146 uk-gaap:OtherProvisions 2014-12-31 7879146 uk-gaap:OtherProvisions 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:OtherProvisions 2015-12-31 7879146 uk-gaap:WithinOneYear 2014-12-31 7879146 uk-gaap:WithinOneYear 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:WithinOneYear 2015-12-31 7879146 uk-gaap:AfterOneYear 2014-12-31 7879146 uk-gaap:AfterOneYear 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:AfterOneYear 2015-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:CompanySecretary 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:RegisteredOffice 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-12-31 7879146 uk-bus:MainBusiness 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:EntityBankers 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:AllEntityOfficers 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-12-31 7879146 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-12-31 7879146 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-12-31 7879146 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-12-31 7879146 uk-countries:UnitedKingdom 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-countries:Europe 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-countries:NorthAmerica 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-countries:SouthAmerica 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-countries:Asia 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:AllSubsidiaries 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-gaap:AllAssociates 2015-01-01 2015-12-31 7879146 dpl-gaap:CostSales 2014-12-31 7879146 dpl-gaap:CostSales 2015-12-31 7879146 dpl-gaap:CostSales 2015-01-01 2015-12-31 7879146 dpl-gaap:DistributionCosts 2015-01-01 2015-12-31 7879146 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:Director1 2015-01-01 2015-12-31 7879146 uk-bus:Director1 2015-12-31 7879146 2013-12-31 7879146 2014-12-31 7879146 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:RestatedAmount 2013-12-31 7879146 uk-gaap:RestatedAmount 2014-12-31 7879146 uk-gaap:NetGoodwill 2013-12-31 7879146 uk-gaap:NetGoodwill 2014-12-31 7879146 uk-gaap:NetGoodwill 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-12-31 7879146 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-12-31 7879146 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-12-31 7879146 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-12-31 7879146 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-12-31 7879146 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-12-31 7879146 uk-gaap:PlantMachinery 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:PlantMachinery 2013-12-31 7879146 uk-gaap:PlantMachinery 2014-12-31 7879146 uk-gaap:Vehicles 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:Vehicles 2013-12-31 7879146 uk-gaap:Vehicles 2014-12-31 7879146 uk-gaap:FixturesFittings 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:FixturesFittings 2013-12-31 7879146 uk-gaap:FixturesFittings 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-12-31 7879146 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-12-31 7879146 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-12-31 7879146 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-12-31 7879146 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-12-31 7879146 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-12-31 7879146 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-12-31 7879146 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-12-31 7879146 uk-gaap:OtherProvisions 2013-12-31 7879146 uk-gaap:OtherProvisions 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:OtherProvisions 2014-12-31 7879146 uk-gaap:WithinOneYear 2013-12-31 7879146 uk-gaap:WithinOneYear 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:WithinOneYear 2014-12-31 7879146 uk-gaap:AfterOneYear 2013-12-31 7879146 uk-gaap:AfterOneYear 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:AfterOneYear 2014-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:CompanySecretary 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:RegisteredOffice 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-12-31 7879146 uk-bus:MainBusiness 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:EntityBankers 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-12-31 7879146 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-12-31 7879146 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-12-31 7879146 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-12-31 7879146 uk-countries:UnitedKingdom 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-countries:Europe 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-countries:NorthAmerica 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-countries:SouthAmerica 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-countries:Asia 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-gaap:AllAssociates 2014-01-01 2014-12-31 7879146 dpl-gaap:CostSales 2013-12-31 7879146 dpl-gaap:CostSales 2014-12-31 7879146 dpl-gaap:CostSales 2014-01-01 2014-12-31 7879146 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-01-01 2014-12-31 7879146 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:Director1 2014-01-01 2014-12-31 7879146 uk-bus:Director1 2014-12-31
Registered number: 7879146
SEMBI FINANCE LIMITED
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 December 2015
Abbreviated Balance Sheet
2015 2014
Notes £ £ £ £
CURRENT ASSETS
Debtors 227,489 226,136
Cash at bank and in hand 100,141 29,001
327,630 255,137
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (146,477) (115,586)
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) 181,153 139,551
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES 181,153 139,551
NET ASSETS 181,153 139,551
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 2 1 1
Profit and Loss Account 181,152 139,550
SHAREHOLDERS' FUNDS 181,153 139,551
For the year ending 31 December 2015 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Director's responsibilities
  • The member has not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The director acknowledges his responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2015).
On behalf of the board
Mr Satinder Sembi
22/08/2016
Page 1
Notes to the Abbreviated Accounts
Accounting Policies
Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective January 2015).
Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
Share Capital
Value Number 2015 2014
Allotted, called up and fully paid £ £ £
Ordinary shares 0.010 100 1 1
Transactions With and Loans to Directors
Included within Debtors are the following loans to directors:
As at 1 January 2015 Amounts advanced Amounts repaid As at 31 December 2015
£ £ £ £
Mr Satinder Sembi 148,461 33,503 - 181,964
The above loan is unsecured, interest free and repayable on demand.
Dividends paid to directors
2015 2014
£ £
Mr Satinder Sembi 129,262 82,338
Page 2

Options

Monitor

  • Receive an alert email on changes to financial status
  • Early indications of liquidity problems
  • Warns when company reporting is overdue
  • Free service, no spam emails
Monitor Now

Please Help Us!

Was this document useful to you? Please Like our page. The more Likes we get, the more documents we can supply you free. Thanks.