true 1 September 2015 31 August 2016 31 August 2016 true false 05200831 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 05200831 2015-08-31 05200831 2016-08-31 05200831 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:RestatedAmount 2015-08-31 05200831 uk-gaap:RestatedAmount 2016-08-31 05200831 uk-gaap:NetGoodwill 2015-08-31 05200831 uk-gaap:NetGoodwill 2016-08-31 05200831 uk-gaap:NetGoodwill 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-08-31 05200831 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2016-08-31 05200831 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-08-31 05200831 uk-gaap:DevelopmentCosts 2016-08-31 05200831 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2016-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2016-08-31 05200831 uk-gaap:PlantMachinery 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:PlantMachinery 2015-08-31 05200831 uk-gaap:PlantMachinery 2016-08-31 05200831 uk-gaap:Vehicles 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:Vehicles 2015-08-31 05200831 uk-gaap:Vehicles 2016-08-31 05200831 uk-gaap:FixturesFittings 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:FixturesFittings 2015-08-31 05200831 uk-gaap:FixturesFittings 2016-08-31 05200831 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ComputerEquipment 2016-08-31 05200831 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-08-31 05200831 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2016-08-31 05200831 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-08-31 05200831 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2016-08-31 05200831 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-08-31 05200831 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2016-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2016-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2016-08-31 05200831 uk-gaap:OtherProvisions 2015-08-31 05200831 uk-gaap:OtherProvisions 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:OtherProvisions 2016-08-31 05200831 uk-gaap:WithinOneYear 2015-08-31 05200831 uk-gaap:WithinOneYear 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:WithinOneYear 2016-08-31 05200831 uk-gaap:AfterOneYear 2015-08-31 05200831 uk-gaap:AfterOneYear 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:AfterOneYear 2016-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares 2016-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass1 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass2 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass3 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass4 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass5 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:CompanySecretary 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:RegisteredOffice 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2016-08-31 05200831 uk-bus:MainBusiness 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:EntityBankers 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:HighestPaidDirector 2016-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:AllEntityOfficers 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-08-31 05200831 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:InvestmentProperties 2016-08-31 05200831 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-08-31 05200831 uk-gaap:IntellectualProperty 2016-08-31 05200831 uk-countries:UnitedKingdom 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-countries:Europe 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-countries:NorthAmerica 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-countries:SouthAmerica 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-countries:Asia 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:AllSubsidiaries 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-gaap:AllAssociates 2015-09-01 2016-08-31 05200831 dpl-gaap:CostSales 2015-08-31 05200831 dpl-gaap:CostSales 2016-08-31 05200831 dpl-gaap:CostSales 2015-09-01 2016-08-31 05200831 dpl-gaap:DistributionCosts 2015-09-01 2016-08-31 05200831 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:Director1 2015-09-01 2016-08-31 05200831 uk-bus:Director1 2016-08-31 05200831 2014-08-31 05200831 2015-08-31 05200831 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:RestatedAmount 2014-08-31 05200831 uk-gaap:RestatedAmount 2015-08-31 05200831 uk-gaap:NetGoodwill 2014-08-31 05200831 uk-gaap:NetGoodwill 2015-08-31 05200831 uk-gaap:NetGoodwill 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-08-31 05200831 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-08-31 05200831 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-08-31 05200831 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-08-31 05200831 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-08-31 05200831 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-08-31 05200831 uk-gaap:PlantMachinery 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:PlantMachinery 2014-08-31 05200831 uk-gaap:PlantMachinery 2015-08-31 05200831 uk-gaap:Vehicles 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:Vehicles 2014-08-31 05200831 uk-gaap:Vehicles 2015-08-31 05200831 uk-gaap:FixturesFittings 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:FixturesFittings 2014-08-31 05200831 uk-gaap:FixturesFittings 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-08-31 05200831 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-08-31 05200831 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-08-31 05200831 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-08-31 05200831 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-08-31 05200831 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-08-31 05200831 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-08-31 05200831 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-08-31 05200831 uk-gaap:OtherProvisions 2014-08-31 05200831 uk-gaap:OtherProvisions 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:OtherProvisions 2015-08-31 05200831 uk-gaap:WithinOneYear 2014-08-31 05200831 uk-gaap:WithinOneYear 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:WithinOneYear 2015-08-31 05200831 uk-gaap:AfterOneYear 2014-08-31 05200831 uk-gaap:AfterOneYear 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:AfterOneYear 2015-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:CompanySecretary 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:RegisteredOffice 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-08-31 05200831 uk-bus:MainBusiness 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:EntityBankers 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-08-31 05200831 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-08-31 05200831 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-08-31 05200831 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-08-31 05200831 uk-countries:UnitedKingdom 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-countries:Europe 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-countries:NorthAmerica 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-countries:SouthAmerica 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-countries:Asia 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-gaap:AllAssociates 2014-09-01 2015-08-31 05200831 dpl-gaap:CostSales 2014-08-31 05200831 dpl-gaap:CostSales 2015-08-31 05200831 dpl-gaap:CostSales 2014-09-01 2015-08-31 05200831 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-09-01 2015-08-31 05200831 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:Director1 2014-09-01 2015-08-31 05200831 uk-bus:Director1 2015-08-31
Registered number: 05200831
Keycut Services Ltd
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 August 2016
City Tax MC Ltd

Abbreviated Balance Sheet
2016 2015
Notes £ £ £ £
FIXED ASSETS
Tangible Assets 2 49,005 25,227
49,005 25,227
CURRENT ASSETS
Stocks 28,375 27,375
Debtors 8,556 3,196
Cash at bank and in hand 1,928 15,440
38,859 46,011
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (40,742 ) (40,694 )
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) (1,883 ) 5,317
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES 47,122 30,544
Creditors: Amounts Falling Due After More Than One Year 3 (38,295 ) (24,977 )
NET ASSETS 8,827 5,567
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 4 100 100
Profit and Loss Account 8,727 5,467
SHAREHOLDERS' FUNDS 8,827 5,567
For the year ending 31 August 2016 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Director's responsibilities
  • The member has not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The director acknowledges his responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2015).
On behalf of the board
Mr Robert Stoddart
28/04/2017
Page 1
Notes to the Abbreviated Accounts
1. Accounting Policies
1.1. Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective January 2015).
1.2. Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
1.3. Tangible Fixed Assets and Depreciation
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is provided at rates calculated to write off the cost of the fixed assets, less their estimated residual value, over their expected useful lives on the following bases:
Plant & Machinery 25% reducing balance
1.4. Leasing and Hire Purchase Contracts
Assets obtained under hire purchase contracts and finance leases are capitalised as tangible fixed assets. Assets acquired under finance leases are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives. Assets acquired under hire purchase contracts are depreciated over their useful lives. Finance leases are those where substantially all of the benefits and risks of ownership are assumed by the company. Obligations under such agreements are included in the creditors net of the finance charge allocated to future periods. The finance element of the rental payment is charged to the profit and loss account so as to produce a constant periodic rate of charge on the net obligation outstanding in each period.
Rentals applicable to operating leases where substantially all of the benefits and risks of ownership remain with the lessor are charged to profit and loss account as incurred.
1.5. Stocks and Work in Progress
Stocks and work in progress are valued at the lower of cost and net realisable value after making due allowance for obsolete and slow-moving stocks. Cost includes all direct costs and an appropriate proportion of fixed and variable overheads. Work-in-progress is reflected in the accounts on a contract by contract basis by recording turnover and related costs as contract activity progresses.
2. Tangible Assets
Total
Cost £
As at 1 September 2015 99,885
Additions 40,110
As at 31 August 2016 139,995
Depreciation
As at 1 September 2015 74,658
Provided during the period 16,332
As at 31 August 2016 90,990
Net Book Value
As at 31 August 2016 49,005
As at 1 September 2015 25,227
Page 2
3. Creditors: Amounts Falling Due After More Than One Year
2016 2015
£ £
Net obligations under finance lease and hire purchase contracts 38,295 9,543
Directors loan account - 15,434
38,295 24,977
4. Share Capital
Value Number 2016 2015
Allotted, called up and fully paid £ £ £
Ordinary shares 1.000 100 100 100
5. Transactions With and Loans to Directors
Included within Debtors are the following loans to directors:
The above loan is unsecured, interest free and repayable on demand.
Dividends paid to directors
2016 2015
£ £
Mr Robert Stoddart - 10,000
6. Ultimate Controlling Party
The company's ultimate controlling party is by virtue of his ownership of 100% of the issued share capital in the company.
Page 3

Options

Monitor

  • Receive an alert email on changes to financial status
  • Early indications of liquidity problems
  • Warns when company reporting is overdue
  • Free service, no spam emails
Monitor Now

Please Help Us!

Was this document useful to you? Please Like our page. The more Likes we get, the more documents we can supply you free. Thanks.